9,5
Hektar yta

Enköpings Långlopp med vikt

15 min tidskörning samt 60 min race med vikt.

1500 kr per bil.

Minst 5 bilar.