9,5
Hektar yta

Enköpings Långlopp med vikt

15 min tidskörning samt 60 min race med vikt.

1000 kr per bil.

Mer info kommer snart.